Multinationals en niet-multinationals, 2010-2016

Multinationals en niet-multinationals in de Nederlandse economie, 2010-2016
Dit rapport en de bijbehorende tabellensets geven een beeld van de multinationals (in Nederlandse en buitenlandse handen) en niet-multinationals in de Nederlandse economie. Het betreft onder andere statistische informatie over hun directe bijdrage in de toegevoegde waarde en werkgelegenheid, hun rol in de economische waardeketens, hun aandeel in R&D en innovatie en de kenmerken van hun werknemers. Deze informatie is onderverdeeld naar ZMKB en grootbedrijf en naar de onderliggende bedrijfstakken. Het onderzoek is bekostigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.