Tweemeting kwaliteit samenhang basisregistraties 2017

Rapportage en tabellenset over de kwaliteit van Basisregistraties aan de hand van 17 indicatoren.
De rapportage beschrijft de belangrijkste resultaten per indicator. De tabellenset bevat gedetailleerde informatie over de 17 indicatoren, uitgesplitst naar een aantal duidingsvariabelen. Opdrachtgever: stichting ICTU (ICT uitvoeringsorganisatie).