Arbeidsmarksituatie regio Haaglanden, 2009-2017

© Hollandse Hoogte
Diverse tabellen met informatie over de arbeidsparticipatie in (de afzonderlijke gemeenten van) de regio Haaglanden.
Voor de GGD Haaglanden heeft het CBS Urban Data Center/Den Haag diverse tabellen samengesteld met informatie over de werkzame en werkloze beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, bruto en netto arbeidsparticipatie in (de gemeenten van) de regio Haaglanden. Hierbij zijn ook uitsplitsingen gemaakt naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd, geslacht en onderwijsniveau. Er zijn ook twee aparte tabellen over jongeren van 15 tot 27 jaar. Deze tabellen laten per gemeente in de regio Haaglanden zien hoeveel en welk aandeel naar school gaat en wel of niet werkt, niet naar school gaat en wel of niet werkt en hoeveel er van de laatste groep een uitkering heeft.

Relevante links