Top 20 autobezit naar huishoudinkomen, 2016

Tabellen over de top 20 meest voorkomende auto’s (merk, type en bouwjaar) bij verschillende huishoudinkomens.

Cebeon voert in opdracht van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) een herijking uit van de normbedragen voor voorzieningen ten behoeve van mensen met een structurele functionele beperking. Een belangrijk normbedrag in deze herijking is de waarde van de zogenaamde referentieauto. Dit is de auto die gebruikelijk is voor gezinnen die 70% van het premiejaarloon verdienen (ongeveer modaal). Voor het bepalen van de waarde van deze auto heeft Cebeon aan het CBS gevraagd om de meest voorkomende auto’s te bepalen bij huishoudens die rond het modaal verdienen.

Opdrachtgever: Cebeon