Profielen bijstandsinstroom Eindhoven

Overzichtsfoto van Eindhoven genomen vanaf de Vestedatoren
© Hollandse Hoogte
Onderzoek naar de profielen van bijstandsinstromers in Eindhoven.
In dit onderzoek zijn de mogelijkheden verkend van ‘machine learning’ voor het voorspellen van instroom of uitstroom in het sociaal domein. Dit is gedaan door met een classificatieboom algoritme profielen vast te stellen van personen die in de algemene bijstand instromen. Daarbij is gebruik gemaakt van een dataset die de variabelen uit een eerder op maat gemaakt bestand voor VNG Realisatie combineert met instroomgegevens over 2015. De uitkomst van het algoritme bestaat uit een classificatieboom, waaruit vijf profielen zijn gedestilleerd. Er is bepaald hoe vaak deze profielen in de gemeente Eindhoven voorkomen.

Opdrachtgever: Urban Data Center Eindhoven.