Werknemers; Gebruik van en behoefte aan kraamverlof

Vader loopt met kinderwagen over waaklade
© ANP
Deze tabel gaat over het gebruik van en de behoefte aan kraamverlof onder werknemers.
In de tabel is het aantal mannelijke werknemers opgenomen dat kinderen tot 1 jaar in het huishouden heeft. Er is weergegeven hoeveel van deze werknemers in het jaar voorafgaand aan de enquête verlof hebben opgenomen in de eerste vier weken na de geboorte van hun kind. Daarnaast is van werknemers zonder kraamverlof weergegeven of zij daar wel behoefte aan hadden. Van degenen die kraamverlof, adv/vakantiedagen of bijzonder/buitengewoon verlof hebben opgenomen is ook gevraagd hoeveel dagen van deze verlofsoorten zij hebben opgenomen. De vragen zijn alleen gesteld aan werknemers die deel uitmaken van de huishoudkern.