Kinderopvang op postcode 4 niveau, 2017

Aantal kinderen en uren in de kinderopvang op postcode 4 niveau, 2017.
De tabellen bevatten gegevens over de verschillende soorten formele kinderopvang, hoeveel kinderen hier gebruik van maken en voor hoeveel uur. Cijfers zijn uitgesplitst naar postcode 4 niveau. Opdrachtgever: Partou

Downloads