Bevolkingskenmerken Noord-Brabant, september 2017

Aantal personen in Nederland en arbeidsmarktregio’s Noord-Oost Brabant en Zuid-Oost Brabant, uitgesplitst naar persoonskenmerken, w.o. migratieachtergrond en arbeidsmarktpositie.
Opdrachtgever: adviesbureau Social Return.