Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken

Een leven lang leren in Nederland: stand van zaken, Update thema-analyse voor website OnderwijsinCijfers
In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben de teams Onderwijs en Arbeid, Dynamiek en Mobiliteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over leven lang leren. Het betreft een actualisatie van en een uitbreiding op een eerder (september 2015) door het CBS uitgevoerde thema-analyse over dit onderwerp.
Op basis van de cijfers in deze tabellen heeft OCW een thema-analyse samengesteld die is gepubliceerd op Onderwijs in Cijfers. Zie ook de link naar thema-analyse op OiC: https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/leven-lang-leren-stand-van-zaken.

Downloads