Werkzame beroepsbevolking ISCO2008 en onderwijsniveau

Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017
De tabellen zijn gebaseerd op informatie uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) en betreft de Werkzame beroepsbevolking naar ISCO2008 Unitgroup en hoogst behaald onderwijsniveau, 2017. Omdat het om steekproefinformatie gaat, heb je te maken met betrouwbaarheidsmarges. Om die reden wordt informatie over beroepen waar (opgehoogd) minder dan 15 duizend personen in voor komen, niet verder uitgesplitst naar kenmerken. Voor meer informatie hierover, zie ook de onderzoek beschrijving van de Enquête beroepsbevolking op de CBS-website. De populatie in de tabellen betreft telkens de werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar). 

Het maatwerk is gemaakt in opdracht van Randstad Groep Nederland.