Inkomensongelijkheid naar wijk/buurt, 2014 en 2015

Inkomensongelijkheid volgens de Gini-coëfficiënt van particuliere huishoudens (exclusief studentenhuishoudens) per wijk/buurt van een selectie van gemeenten.

Opdrachtgever: Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO).