Inkomen van huishoudens in Rotterdam, 2015

Inkomen van huishoudens in Rotterdam naar leeftijd hoofdkostwinner en type huishouden, 2015

Op basis van de integrale inkomens- en vermogensstatistiek is, op verzoek van de klant voor particuliere huishoudens, waarvan het inkomen bekend is, het belastbaar inkomen ingedeeld in vijf categorieën. Daarbij is onder andere de zogenaamde huurtoeslaggrens gehanteerd voor verschillende huishoudenstypen.

Voor 2015 zijn de volgende grensbedragen gehanteerd op verzoek van de opdrachtgever:

  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 65 jaar: €21.950;
  • Eenpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder: € 21.950;
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner jonger dan 65 jaar: €29.800;
  • Meerpersoonshuishoudens met een hoofdkostwinner van 65 jaar of ouder: €29.825.

Opdrachtgever: Woonstad Rotterdam

Downloads