Werknemers van opgeheven bedrijven, 2015

Kenmerken van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven.
De tabellen geven informatie over de kenmerken van de banen van werknemers die werkten bij bedrijven die in 2015 zijn opgeheven en waarvan de jongste ondernemer 55 jaar of ouder was. Bedrijven die betrokken waren bij een faillissement zijn uitgesloten van de populatie bedrijven en Directeur-grootaandeel houders zijn uitgesloten van de werknemerspopulatie. De volgende kenmerken van banen worden gepresenteerd: leeftijd, maandloon, baanduur en soort baan.
Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Downloads