Private lease elektrische personenauto’s

Maatwerkopdracht RVO, haalbaarheidsonderzoek naar aandeel private lease elektrische personenauto’s bij rechtspersonen in de RDW.
Elektrische personenauto’s die in het kentekenregister van de RDW geregistreerd staan op naam van een rechtspersoon kunnen privé geleased zijn. In dit haalbaarheidsonderzoek is, middels combinatie van diverse bronnen, onderzocht of het mogelijk is om aan te geven in welke mate dit voorkomt. Uit de resultaten blijkt dat er begin 2017 naar schatting relatief weinig elektrische auto’s zijn die in de RDW op naam van een rechtspersoon staan en privé geleased worden. Auto’s die privé geleased worden kunnen in de RDW ook geregistreerd staan op naam van een natuurlijk persoon (de particulier zelf). Om hoeveel elektrische auto’s het hier gaat, is niet onderzocht.

Downloads