Private equity en venture capital, 2007-2016

Het aantal bedrijven waar private investeringen in zijn gedaan en de bijbehorende bedragen op basis van data van de NVP.
Private investeringen door participatiemaatschappijen en durfkapitalisten zijn een vorm van eigen vermogensverschaffing die in belang groeit. Dit onderzoek brengt het aantal bedrijven dat private investeringen hebben ontvangen in beeld en de bijbehorende bedragen naar bedrijfskenmerken in Nederland. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.