Kenmerken wanbetalers Zorgverzekering 2016 (2)

Wanbetalers Zorgverzekering 2016 naar achtergrondkenmerken, deel 2
  • De maatwerktabel bevat gegevens over wanbetalers Zorgverzekeringswet naar de kenmerken sociaaleconomische categorie, soort onderwijs en soort uitkering;
  • Wanbetalers zijn personen die wel verzekerd zijn volgens de zorgverzekeringswet, maar hebben nagelaten de premie te betalen voor een periode van minimaal 6 maanden;
  • Het betreft de situatie op 31 december 2016 (peildatum).