Economische zelfstandigheid personen, 2011-2015

Economische zelfstandigheid van personen in particuliere huishoudens naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, Nederland en Den Haag, 2011-2015.
Op basis van gereviseerde, integrale inkomensgegevens over personen in particuliere huishoudens is vastgesteld of een persoon economisch zelfstandig is. Dat betekent dat het persoonlijk inkomen uit arbeid of eigen onderneming hoger is dan een bijstandsuitkering van een alleenstaande.
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag