Opleiding en nevenactiviteiten bedrijfshoofden, 2016

Maatwerktabel opleiding en nevenactiviteiten van bedrijfshoofden in de landbouw, 2016.
In deze maatwerktabel is af te lezen hoeveel bedrijfshoofden bij familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector een baan buiten het bedrijf hebben of verbredingsactiviteiten uitvoeren. Daarnaast is de opleiding van bedrijfshoofden weergegeven in deze tabel. Gegevens zijn beschikbaar voor het jaar 2016.