Arbeidskrachten op (familie)bedrijven, 2017

Maatwerktabel arbeidskrachten regelmatig werkzaam op agrarische (familie)bedrijven, 2017.
In deze maatwerktabel is af te lezen hoeveel arbeidskrachten werkzaam zijn op (familie)bedrijven in de land- en tuinbouwsector. Gegevens zijn beschikbaar per bedrijfstype voor het jaar 2017. Tevens is de gemiddelde arbeidstijd per week voor vrouwen werkzaam op agrarische (familie)bedrijven in deze tabel opgenomen.

Downloads