Uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron

Maatwerktabellen over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron, 2014/2015 – 2015/2016.
Cijfers over uitstroom van werknemers naar sector en inkomstenbron voor de jaargangen 2014/2015 en 2015/2016. Opdrachtgever: UWV.