Historische reeks werkzame personen, 1807 - 2016

Tijdreeks met werkzame personen naar economische activiteit.
 • Aantal werkzame personen volgens SBI 2008.
 • Landbouw, bosbouw en visserij (A)
 • Delfstoffenwinning (B)
 • Industrie (C)
 • Energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer (D,E)
 • Bouwnijverheid (F)
 • Handel en horeca (G,I)
 • Vervoer, opslag, informatie en communicatie (H,J)
 • Financiële dienstverlening (K)
 • Verhuur en handel van onroerend goed (L)
 • Zakelijke dienstverlening (M,N)
 • Openbaar bestuur en overheidsdiensten (O)
 • Onderwijs (P)
 • Gezondheids- en welzijnszorg (Q)
 • Cultuur, recreatie en overige diensten (R-U)