Armoedemonitor gemeente Tilburg, 2014 (gereviseerd)

Cijfers over armoede en het gebruik van gemeentelijke regelingen in de gemeente Tilburg, 2014. Vorig jaar is ook de armoedemonitor 2014 gemaakt maar in de huidige gereviseerde monitor zijn nieuwe inkomensbestanden gebruikt. Om de consistentie over de jaren intact te houden is daarom dit jaar opnieuw de armoedemonitor 2014 gemaakt.
De gemeente Tilburg brengt jaarlijks de publicatie ‘Armoedemonitor Tilburg’ uit. Deze armoedemonitor beschrijft de samenstelling van de minimahuishoudens in de gemeente Tilburg en het gebruik van gemeentelijke regelingen door deze minimahuishoudens. Voorheen werden de cijfers in de Armoedemonitor uitsluitend gebaseerd op inwoners die gebruik maakten van een uitkering en/of ondersteunende regeling vanuit de gemeente. Hierdoor ontbrak het deel van de inwoners dat wel een laag inkomen had, maar geen gebruik maakte van een sociale regeling. CBS beschikt over inkomensgegevens waarmee de doelgroep minimahuishoudens wel volledig in beeld kan worden gebracht.
Opdrachtgever: gemeente Tilburg.