Aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers

Aantal uitstromers uit de bijstand per 100 instromers naar arbeidsmarktregio, januari - september 2017
De tabel is samengesteld als aanvullende informatie bij het nieuwsbericht ‘Voor het eerst in jaren minder bijstandsontvangers’