Professionele podia in Noord-Brabant, 2012-2016

In deze tabel is voor de jaren 2012-2016 de ontwikkeling te zien van de werkgelegenheid, de baten en de lasten van organisaties in Noord-Brabant die het tonen van professionele podiumkunsten als hoofdactiviteit hebben.
Opdrachtgever: Telos / Universiteit van Tilburg