Indicatoren op gemeenteniveau over Apeldoorn, 2012-2016

Economische groei en onderwijsniveau en –richting van personen in Apeldoorn 2012-2016
De maatwerktabellenset bestaat uit twee indicatoren, namelijk de economische groei en arbeidsproductiviteit in de gemeente Apeldoorn in de periode 2012-2016 en het onderwijsniveau en –richting van personen die in Apeldoorn wonen en/of werken in 2014-2016.
Opdrachtgever: gemeente Apeldoorn