Aftrek eigenwoningforfait

Deze tabellen bevatten informatie over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

In beide tabellen wordt een uitsplitsing naar leeftijdscategorieën gemaakt.

De tweede tabel bevat tevens een uitsplitsing naar wel en niet gepensioneerden gebaseerd op de belangrijkste inkomensbron van het huishouden.