Armoedemonitor gemeente Groningen, 2014

Armoedecijfers over huishoudens in de gemeente Groningen, 2014.

De gemeente Groningen is geïnteresseerd in de huishoudens met lage inkomens die geen gebruik maken van gemeentelijke regelingen. De tabellen brengen het totaal aantal huishoudens met een laag inkomen in beeld, uitgesplitst naar de huishoudens die wel en geen gebruik maken van inkomensondersteunende regelingen. Van de huishoudens zijn enkele achtergrondkenmerken weergegeven, zoals voornaamste inkomensbron, leeftijd, huishoudenstype en wijk.

N.B. Na het afronden van dit onderzoek bleek dat de gemeente per abuis onjuiste cijfers over de Meerkostenregeling heeft aangeboden aan het CBS. Dit heeft tot gevolg dat de cijfers over het gebruik van deze regeling overschat zijn. Ook kan het zijn dat daardoor het totaal gebruik gemeentelijke regelingen overschat is. Aangezien dit onderzoek opnieuw is uitgevoerd over het jaar 2015, heeft de gemeente ervoor gekozen om de cijfers niet te herzien.