Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 15/’16

Maatwerktabellen over schoolresultaten in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van leerlingen in leerjaar 8 van het basisonderwijs.
Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over leerlingen in groep 8 in het basisonderwijs in schooljaar 2015/’16. Bij de schoolresultaten van deze leerlingen is gekeken naar de score op de Centrale eindtoets en het schooladvies. Beide schoolresultaten zijn uitgesplitst naar het hoogst behaalde onderwijsniveau van de ouders, het huishoudinkomen en de migratieachtergrond van de leerling.