Geslaagden in het vo en soc. econ. kenmerken, 2015/’16

Maatwerktabellen over slagingspercentages in het voortgezet onderwijs in het schooljaar 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.
Aan het ministerie van OCW zijn tabellen geleverd over slagingspercentages in het voortgezet onderwijs per onderwijssoort. Deze slagingspercentages zijn uitgesplitst naar het hoogst behaalde onderwijsniveau van de ouders, het huishoudinkomen en de migratieachtergrond van de leerling.

Downloads