Zoekresultaten

9 resultaten voor keyword:slagingspercentage
9 resultaten voor keyword:slagingspercentage

Meer eindexamenkandidaten, lagere slagingspercentages in havo en vwo

In het voortgezet onderwijs kiest een steeds groter deel van de leerlingen voor havo of vwo.

Artikelen

Geslaagden in het vo en soc. econ. kenmerken, 2015/’16

Slagingspercentages in het voortgezet onderwijs 2015/’16 naar sociaal economische kenmerken van de leerlingen.

Cijfers

Instroom en slagingspercentages in het hoger onderwijs

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2005

Artikelen

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 20/’21

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers
Artikelen

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 18/’19

Standaardscore, definitief schooladvies en de geslaagden uitgesplitst naar het hoogste opleidingsniveau van de ouders, het huishoudensinkomen en de migratieachtergrond van de leerling, 2018/’19.

Cijfers

Schoolresultaten naar soc. econ. kenmerken, 2019-2020

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft team Onderwijs van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tabellen samengesteld over schoolresultaten naar sociaal...

Cijfers