Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 1e halfjaar 2017

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2016 en het 1e halfjaar van 2017, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten. De cijfers over het 1e halfjaar van 2017 zijn voorlopig, de cijfers over 2016 zijn definitief.
In het kader van de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein publiceert CBS tweemaal per jaar gegevens over het sociaal domein (jeugdzorg, participatie en wmo). In aanvulling op de StatLine tabellen die CBS hierover publiceert, is op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten deze tabel samengesteld. De tabel toont per gemeente het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in 2016 en het 1e halfjaar van 2017, naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Downloads