Verbreding in de land- en tuinbouw

Aantal bedrijven in de land- en tuinbouwsector met verbreding en aantal bedrijven per verbredingsactiviteit
In deze maatwerktabel is af te lezen hoeveel bedrijven in de land- en tuinbouw aan verbreding doen en wat de verbredingsactiviteiten zijn. Naast de activiteiten zijn ook de opbrengsten af te lezen. Gegevens zijn –naast totalen- per sector voor de jaren 2003 tot en met 2016 af te lezen.