Uurlonen van werknemers naar beroepsgroep, 2016

Maatwerktabellen over uurlonen van werknemers in Nederland naar beroepsgroep (ISCO 2008).
De maatwerktabellenset bevat gegevens over het aantal werknemers (15-75 jaar) met een hoofdbaan en het gemiddelde bruto uurloon, uitgesplitst naar beroepsgroepen (ISCO 2008). Tabel 1 bevat alle sectoren behalve de overheid, tabel 2 bevat het politiepersoneel, verpleegkundigen/verloskundigen en onderwijsgevenden van de sector overheid en tabel 3 betreft de indeling van de ISCO beroepenindeling op 2 digit niveau.
Het betreft een herhaalopdracht voor Ministerie EZ.