Standaardopbrengsten bedrijven land- en tuinbouwsector

Standaardopbrengsten en kengetallen bij bedrijven in de Land- en tuinbouwsector naar bedrijfstype
In deze maatwerk tabel is af te lezen hoe groot de standaardopbrengsten bij bedrijven in de land- en tuinbouwsector zijn. Gegevens zijn –naast totalen- per sector voor de jaren 2000 tot en met 2017 terug te lezen.