Boeren met een baan buiten het bedrijf

Familiebedrijven in de land- en tuinbouwbedrijven met bedrijfshoofden en/of meewerkende familieleden met een baan buiten het bedrijf
In deze maatwerktabel is af te lezen hoeveel bedrijfshoofden en/of meewerkende familieleden bij familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector een baan buiten het bedrijf hebben. Gegevens zijn –naast totalen- per sector voor de jaren 2010, 2013 en 2016 terug te lezen.