Tabellen bijstand SZW

Naar aanleiding van gestelde Kamervragen over de SZW Begroting zijn op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid cijfers geleverd
De cijfers betreffen het percentage van de volwassenen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben en rechtmatig in Nederland wonen, die een bijstandsuitkering ontvangen, uitgesplitst naar nationaliteit. Ook in absolute aantallen. Tevens bevat de tabel het aantal personen tussen 18 en 21 jaar met een bijstandsuitkering.

Downloads