Leefbaarheid kleine kernen provincie Utrecht

Voor de provincie Utrecht heeft het CBS indicatoren in beeld gebracht, gericht op de leefbaarheid van kleine kernen (<8000 inwoners)
Het resultaat hiervan is in tabelvorm opgeleverd op 22 september 2017.

Downloads