Kunstenaars, afgestudeerden creatieve opleidingen, 2017

De Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 bestaat uit een rapportage met tabellenset over de kenmerken en arbeidsmarktpositie van kunstenaars, personen werkzaam in overige creatieve beroepen en afgestudeerden aan creatieve hbo- en mbo-opleidingen.
In de monitor worden de kunstenaars vergeleken met alle werkzame personen met een hoog beroepsniveau, personen met een ander creatief beroep en alle werkzame personen.
De afgestudeerden aan creatieve hbo- en mbo-opleidingen worden vergeleken met andere afgestudeerden in dezelfde periode. Voor de afgestudeerden wordt bepaald wat hun arbeidsmarktpositie 1 tot 21 jaar na afstuderen is.

De tabellenset, bestaande uit twee Excelbestanden over beide onderzoekspopulaties, bevat meer informatie dan in de rapportage behandeld kon worden en leent zich voor verdere analyses.

Opdrachtgever: ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) .