Stromen in de sociale zekerheid, 2010-2015

© ANP
Tabellenset en beschrijvende rapportage over de transitie naar WW of ZW van baanstarters vanuit de Participatiewet populatie voor de jaren 2010-2015.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil weten in hoeverre onder de Participatiewet uitkeringslasten zich verplaatsen van het gemeentelijke domein naar het UWV-domein. In dit kader heeft het Centrum voor Beleidsstatistiek van het CBS onderzoek gedaan naar de stromen in de sociale zekerheid. De resultaten op regionaal niveau voor 2010 t/m 2015 zijn opgenomen in een tabellenset. De bijbehorende rapportage geeft een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.