Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar

Totaal deelnemers deeltijd opleidingen 20 t/m 64 jaar met vwo, hbo of wo vooropleiding en korte opleidingen.
Deze tabel bevat cijfers over het aantal personen van 20 tot 65 jaar dat deelneemt aan levenslang leren in de jaren 2013 t/m 2016.
Het gaat hierbij om de deelname aan formele en niet-formele opleidingen.
De tabel bevat cijfers over de kenmerken van deelnemers (geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en motieven) als kenmerken van de opleiding die wordt gevolgd (niveau, bekostiging, duur en intensiteit)
Van de deelnemers aan levenslang leren met werk is het huidige beroep, de bedrijfssector om de omvang van het bedrijf waar ze werkzaam zijn, vermeld.
Tabblad 3:
Het gaat hierbij om de deelname aan formele en niet-formele opleidingen. De tabel bevat cijfers over de kenmerken van deelnemers (onderwijsniveau).
De AES is een onderzoek dat een keer per vijf jaar wordt uitgevoerd in opdracht van Eurostat.
Maatwerk was in opdracht van NIDAP-OUNL.