Omzetontwikkeling van bedrijven in ’s-Hertogenbosch.

Maatwerkrapportage voor de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Ten behoeve van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het CBS cijfers samengesteld over de omzet van bedrijven in de horeca, retail en overige branches in de gemeente ’s-Hertogenbosch en de binnenstad van ’s-Hertogenbosch.
In dit rapport zijn cijfers met betrekking tot de omzetontwikkeling voor 2016 1e kwartaal t/m 2016 1e kwartaal opgenomen.