Maatwerk - Speed-pedelecs

Deze tabel bevat gedetailleerde voorlopige gegevens over het aantal speed-pedelecs op de peildatum 1 juli 2017. De cijfers zijn gebaseerd op de kentekenregistratie van RDW.
Met behulp van deze registratie zijn tellingen gemaakt van alle voertuigen met actuele, houderschapsplichtige kentekens die op 1 juli van het betreffende jaar in het kentekenbestand voorkwamen.

Downloads