Haalbaarheidsonderzoek particuliere verhuurders, 2015

De publicatie betreft een haalbaarheidsonderzoek waarin particuliere verhuurders van woningen nader worden onderscheiden, uitgesplitst naar provincie, voor peilmoment 1 januari 2015.
In dit haalbaarheidsonderzoek is bekeken in hoeverre de groep particuliere verhuurders en het aantal woningen dat zij in bezit hebben beter in beeld kan worden gekregen. Opdrachtgevers: Vastgoed Belang en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.