Arbeidsparticipatie gemeente Eindhoven 2014 en 2015

Aantal werkzame personen in de leeftijd van 15 tot 75 jaar woonachtig in particuliere huishoudens in de gemeente Eindhoven.
De tabel toont het aantal personen woonachtig in particuliere huishoudens in de leeftijd van 15 tot 75 jaar in de verschillende wijken in Eindhoven. Daarnaast is er gekeken naar het aantal werkende personen in deze wijken. Tevens wordt het aandeel werkzame personen ten opzichte van de personen woonachtig in particuliere huishoudens in de leeftijd van 15 tot 75 jaar weergegeven. De cijfers hebben betrekking op de jaren 2014 en 2015.