Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw

Onderzoeksrapport met de resultaten van een vergelijkingsanalyse ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw.

Ten behoeve van de aanstaande evaluatie van de Garantstellingen Landbouw heeft het CBS in opdracht van het ministerie van Economische Zaken een vergelijkingsanalyse uitgevoerd waarbij gebruikers van deze instrumenten zijn vergeleken met een groep bedrijven die zo vergelijkbaar mogelijk zijn. Door een zorgvuldige vergelijkingsgroep samen te stellen en middels weging zo goed mogelijk te corrigeren voor structuurkenmerken en financiële uitgangspositie, ontstaat een goed vergelijkend beeld. Dit resulteert in inzichten over het doelgroepbereik en de invloed van de garantstellingen. Opdrachtgever: ministerie van Economische Zaken.

Dit is de eerste versie van de vergelijkingsanalyse. In 2018 is een update uitgevoerd waarbij de onderzoeksperiode met twee jaar uitgebreid is. Dat is de definitieve versie van het onderzoek. De Vergelijkingsanalyse Garantstellingen Landbouw 2010-2016 is via de link hieronder te vinden.