Positie in de werkkring en regio

Werkzame beroepsbevolking van 15 - 74 jaar naar positie in de werkkring naar provincie en COROP-gebied
Deze tabel is gebaseerd op onderzoek gedaan naar de werkzame beroepsbevolking en hun positie in de werkkring. De gegevens zijn onderverdeeld naar Provincie-gebied en Corop-gebied. De gegevens zijn afkomstig van de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS

Downloads