Goederenhandel naar goederensoort per provincie

In deze maatwerktabellen heeft Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers samengesteld over de internationale goederenhandel naar goederensoort (SITC) op provinciaal niveau. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2017.
In deze maatwerktabellen is de invoer, uitvoer en wederuitvoer van goederen weergegeven naar goederensoort voor elke Nederlandse provincie. Het gaat hierbij om de verslagjaren 2008-2017. De Standard International Trade Classification (SITC) is de gehanteerde goederenindeling. Deze indeling is gemaakt door de VN, om de internationale vergelijkbaarheid van statistieken omtrent internationale handel te bevorderen.

Downloads