Familiebedrijven in de land- en tuinbouwsector, 2016

In deze maatwerktabel is te lezen hoeveel familiebedrijven in de land- en tuinbouwbouwsector in 2016 een opvolger hadden en hoe groot het aantal familiebedrijven met meer dan 100 hectares is dat wel of geen opvolger heeft.
De tabellen zijn gebaseerd op resultaten van de Landbouwtellingen van 2016. De tabellen betreffen de aanwezigheid van bedrijfsopvolgers van 16 jaar of ouder voor familiebedrijven, waarvan het bedrijfshoofd 55 jaar of ouder is. Tot de familiebedrijven worden gerekend: de eenmanszaak, de maatschap, de VOF (Vennootschap onder Firma) en de CV (Commanditaire Vennootschap). Tot de overige bedrijven worden gerekend: de BV (Besloten Vennootschap), de NV (Naamloze Vennootschap), de stichting en de vereniging.

Onder honderdbunderfamiliebedrijven worden familiebedrijven verstaan met 100 hectare of meer cultuurgrond.