Premies inkomensverzekeringen zelfstandigen

Aantal zelfstandigen met en zonder personeel met een arbeidsongeschiktheidsverzekering of lijfrente.

Gegevens over de jaren 2011 tot en met 2015, naar geslacht, leeftijd, bedrijfstak en inkomen van de zelfstandige.