Personen met een bijstands(gerelateerde) uitkering

Deze tabellen bevatten cijfers over personen met bijstands(gerelateerde) uitkeringen per gemeente, wijk en buurt op 31 december 2016 en extra uitsplitsingen van personen met een bijstands(gerelateerde uitkering naar leeftijd en geslacht per gemeente.
Opdrachtgever: Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)